Cały projekt nowej ustawy hazardowej z 23 maja 2016r.

Cały projekt nowej ustawy hazardowej z 23 maja 2016r.

Najważniejsze zmiany to zmniejszenie podatku od pokerowych wygranych live z 25% do 12% oraz punkt mówiący o możliwości organizacji turniejów pokerowych poza kasynami, a także w sieci internet.

 

Podmiot urządzający gry hazardowe przez sieć Internet jest obowiązany zapewnić funkcjonariuszom celnym dostęp, w tym dostęp zdalny, do danych przechowywanych w urządzeniu archiwizującym oraz udostępnić w tym celu odpowiednie narzędzia i oprogramowanie zapewniające bezpieczeństwo danych.

****

18) po art. 15e dodaje się art. 15f -15j w brzmieniu: „Art. 15f. 1. Minister Finansów prowadzi Rejestr Niedozwolonych Stron, zwany dalej „Rejestrem”. Rejestr jest prowadzony za pomocą systemu teleinformatycznego i jest udostępniany w BIP MF.

3. Przedsiębiorca telekomunikacyjny świadczący usługi dostępu do Internetu jest
obowiązany do:
1) nieodpłatnego utrudniania dostępu do niedozwolonych stron i usług przez
blokowanie dostępu do adresów elektronicznych wpisanych do Rejestru;
blokowanie powinno nastąpić nie później niż w ciągu 2 dni roboczych od
udostępnienia w BIP MF informacji o wpisie adresu do Rejestru;

***

„Art. 89. 1. Karze pieniężnej podlega:

9) podmiot posiadający tytuł prawny do strony, na której zamieszczona jest reklama podmiotów wpisanych do Rejestru, o którym mowa w art. 15f ust. 1;

2. Wysokość kary pieniężnej wymierzanej w przypadkach, o których mowa:

9) w ust. 1 pkt 9 – do 200 tys. zł;

 

Comments are closed.